Selectieprocedure Jongste Jeugd 
Van E6 tal naar E8 tal
 
Start selecteren
Er wordt geselecteerd op het moment dat de 1e jaars E kinderen overgaan naar 2e jaars E. In feite op het moment dat zij overgaan van 6-tal naar 8-talhockey (van een kwart veld naar een half veld). Naar dit 2e jaar E toe, worden de bestaande teams uit elkaar gehaald en volgt er dus een herindeling. De spelers worden ingedeeld in 8-tal hockey. Een team bestaat dan in principe uit 10 spelers (2 wissels). Afhankelijk van de het aantal kinderen dat doorstroomt, kan een team ook uit 11 spelers bestaan.
 
 
Waarom selecteren?
Bij de 1e jaars E-tjes gaat het er vooral om de kinderen op een plezierige, veilige en dynamische manier, aangepast aan hun ontwikkelingsniveau, samen te leren hockeyen in 6-tal hockey. In het 2e jaar E gaan de kinderen over naar 8-tal hockey.
Reden van het selectiebeleid is dat er vanaf 2e jaars E homogene teams kunnen worden samengesteld zodat de spelers zich goed kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en optimaal kunnen functioneren.
 
 
Met behulp van welke informatie worden de teams ingedeeld?
De TC jongste jeugd streeft er naar om uiterst zorgvuldig met het selectiebeleid om te gaan. In het kader van deze zorgvuldigheid worden de volgende procedures gevolgd.
 

* De TC jongste jeugd vraagt aan de coaches en trainers om 2 x per jaar een

evaluatieformulier in te vullen van hun team, namelijk in november en in april.
 

* De TC jongste jeugd houdt 2 evaluatiegesprekken met coaches en trainers in december en in mei.

 

* De TC jongste jeugd probeert zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen te bekijken

gedurende het hele seizoen.
 
 

De TC jongste jeugd draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de procedures en is eindverantwoordelijk voor de definitieve selectie.

 

Wat zijn de indelingscriteria?
De spelers worden beoordeeld op technische, tactische en motorische vaardigheden en op houding, inzet en motivatie. De TC jongste jeugd neemt al deze factoren mee bij de indeling van de teams.
 
 
Hoe worden de teams samengesteld?
Aan de hand van de uit de gehanteerde procedures verkregen informatie worden de teams ingedeeld. De kinderen met de meeste kwaliteiten en inzet komen in het eerste team.
Het streven is om de teams gedurende het seizoen niet te wijzigen maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor de TC jongste jeugd van mening is dat wijzigingen in teams noodzakelijk zijn. Ook hierin is de TC jongste jeugd eindverantwoordelijk.
 
 
Wanneer worden de teams ingedeeld?
Aan het einde van het seizoen, in juni, worden alle teamindelingen bekend gemaakt via de website en/of mail.
 
 
Van E8 tal naar D11 tal
 
 
De 2e jaars E spelers (8talhockey) worden aan het eind van het seizoen geselecteerd voordat zij overgaan naar de D categorie. In de D categorie wordt 11talhockey gespeeld. Een team bestaat dan uit 13/14 spelers. De spelers maken de overstap van de Jongste Jeugd naar de D junioren en daarom vallen deze jeugdleden onder het selectiebeleid Junioren (zie hoofdmenu Junioren, submenu selectiebeleid).
 
 

Extra informatie

 

In aanvulling op of in afwijking van het selectiebeleid Junioren zijn er nog een aantal belangrijke zaken:

 
* De TC jongste jeugd vraagt aan de coaches en trainers om 2 x per jaar een evaluatieformulier (STICKS) in te vullen van hun team, namelijk in november en in april.
 
 
* De TC jongste jeugd houdt twee evaluatiegesprekken met coaches en trainers in december en in april. In april zal daar ook iemand van de TC junioren bij aanwezig zijn.
 
* De TC jongste jeugd bekijkt wedstrijden en trainingen gedurende het gehele seizoen.
 
* Alle verkregen informatie zal tenslotte in april/mei worden overgedragen aan de TC Junioren, die de eindverantwoordelijkheid draagt van de selectieprocedure.
 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het selectiebeleid Junioren: https://www.hvwestland.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=j_selectiebeleid

 
 
Quick Links

Agenda
26-6-2024 ISW Sportdag
2-7-2024 bijeenkomst wedstrijdsecretari
4-7-2024 lustrum
5-7-2024 Bitjes happen
Hele agenda
Hoofdsponsoren