Vertrouwenscontactpersoon bij HV Westland
12-1-2018  | 
HV Westland wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockeyen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen, dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend of ongewenst gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden.


Binnen HV Westland willen wij dit graag voor zijn en er mét elkaar álles aan doen om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HV Westland twee vertrouwenscontactpersonen te vinden zijn. Het centrale aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de manier waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig is en blijft.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Je kunt bij de VCP terecht als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de manier van omgang met elkaar binnen HV Westland. De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:
  

  • pesten en gepest worden;

  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van HV Westland op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet en hiervoor je toestemming  hebt gegeven.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur van HV Westland. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten, vragen en klachten over (on)gewenste omgangsvormen die tussen HVW-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij er een relatie is tussen activiteiten binnen HV Westland-verband en de betrokkene(n).
Voor vragen over bijvoorbeeld de teamindeling kun je de VCP niet benaderen.

Als je twijfelt: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HV Westland.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HV Westland. Je kunt onze vertrouwenscontactpersonen Arjan van Leur of Lisette Spork bereiken via mail:
[email protected]


    https://teamkpn.kpnnet.org/images/sized/uploads/user/lisette.spork/profile-image/lisette.spork.original-110-110x0-14-110.jpg?ts=1411718961                    


Arjan van Leur Lisette Spork             

De contactgegevens van de VCP’s kun je ook vinden op de website van HV Westland bij Organisatie (helemaal onderaan!): https://www.hvwestland.nl/site/default.asp?option=850


terug naar vorige scherm
Quick Links

Agenda
17-12-2018 Trimmers 3 - HDS 1
7-1-2019 Trimmers 4 - HDS 5
7-1-2019 Trimmers 1 - Craeyenhout 2
10-1-2019 AED cursus + herhaling
Hele agenda
Hoofdsponsoren