Samenwerking sportiviteit en respect een succes!
4-6-2024  | 

Maandag 27 mei vierde ‘S&R-Samen’ haar lustrum bij hockeyvereniging HDM. S&R-Samen is een initiatief van 18 hockeyverenigingen op het gebied van Sportiviteit en Respect in de regio Zuid-Holland. In aanwezigheid van Hilbert Bredemeijer, wethouder Sport van de gemeente Den Haag ondertekenden de clubs een vernieuwd convenant.

 

S&R-Samen is vijf jaar geleden opgericht en heeft als doel de bevordering van een positieve sportcultuur op en rond de hockeyvelden. Onder het motto ‘Samen maken we het leuk’ hebben de deelnemende clubs afspraken en richtlijnen opgesteld die bijdragen aan een goede sfeer op de clubs. Onderzoek wijst uit dat dit een van de bepalende factoren is voor spelers om met plezier te sporten, zich positief te kunnen ontwikkelen en te willen blíjven sporten.


Gezamenlijke aanpak

Vijf jaar geleden kwamen de deelnemende clubs een gezamenlijke aanpak overeen op het gebied van Sportiviteit & Respect. Hiermee spreken zij zich uit over normen en waarden, een uniforme uitstraling en zaken als inclusie en taalgebruik. Dankzij S&R-Samen hebben de verenigingen eenvoudig en snel contact met elkaar, worden er meerdere malen per jaar S&R-bijeenkomsten georganiseerd, delen ze ervaringen, wisselen ze kennis uit en bespreken ze onderzoeksgegevens.

 


Steun


Wethouder Bredemeijer steunt dit initiatief van de verenigingen om zich uit te spreken over gewenste omgangsvormen. "Respect voor elkaar, voor de tegenstander,maar ook voor coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligersbinnen de clubs moet de norm zijn.” Hij vindt het dan ook goed dat zo veel hockeyclubs in de regio zich hier actief voor inspannen. ”Spelers en hun begeleiders komen niet alleen op hun eigen club, maar spelen ook uitwedstrijden bij clubs in de regio. Saamhorigheid, een gezamenlijke code en aanpak op het gebied van Sportiviteit & Respect dragen echt bij aan goede sfeer op de clubs.”

 


Positief, preventief en sfeerverhogend


De insteek van het S&R-Samenwerkingsverband is ‘positief, preventief en sfeerverhogend’. Dit draagt bij aan een goede atmosfeer op de clubs. Voor spelers is dat een van de belangrijkste redenen om met plezier te sporten, zich positief te kunnen ontwikkelen en te willen blíj́ven sporten. Zo werken de verenigingen samen aan een positieve sportcultuur.

 


Kernpunten


Dit doen zij onder meer door activiteiten als Positiviteit Scoort, een uniforme aanpak waarbinnen aandacht is voor het neerzetten van een goede sfeer op de verenigingen. Onder meer door ouders, supporters en teambegeleiders te motiveren om positief aan te moedigen langs de lijn, te roepen wat er goed gaat, de scheidsrechter te respecteren en de coaches te laten coachen. Andere kernpunten uit het S&R-Convenant zijn onder meer het gebruik van niet kwetsende taal rond de velden, de velden schoon achter laten na gebruik en het uitdragen dat ‘fanatiek mag, sportief moet’.

 


Goede samenwerking in de praktijk


De ervaring van de afgelopen vijf jaar leert dat dankzij S&R-Samen de verenigingen eenvoudig en snel contact hebben met elkaar. Er worden meerdere malen per jaar S&R-bijeenkomsten georganiseerd en clubs delen hun ervaringen en wisselen kennis uit. Ook bespreken ze onderzoeksgegevens, zoals voor het programma Positiviteit 0Scoort (waarin de spelers aan het woord komen) en organiseren ze cluboverstijgende acties. De gedachte is dat de verenigingen zo niet steeds zelf het wiel hoeven uit te vinden. En als er zich onverhoopt iets voordoet op een club of tussen verenigingen is het contact snel gelegd met de leden van S&R-Samen en kan een probleem prettig en goed worden opgelost.

Meer informatie

Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten zijn

  • Positiviteit Scoort (de speler aan het woord, aanpak om van Welkom t/m Vertrek een goede sfeer neer te zetten op de verenigingen. En om de ouders, supporters, teambegeleiders te motiveren om positief aan te moedigen langs de lijn, te roepen wat er goed gaat, de scheids te respecteren en de coaches te laten coachen. Zie https://www.youtube.com/watch?v=ZgXDiAR5XTQ&t=12s)
  • Geef je tegenstander een compliment voor sympathiek gedrag, met de Blauwe Kaart. En win een Blauwe Taart met je team!
  • Start-seizoen actie met Hockeyplezier
  • Bedank de Scheidsrechter
  • Let op wat je zegt en kwets anderen niet (taalgebruik-actie)
  • Iedereen is welkom op onze club
  • Regenboogvlag en regenboogaanvoerdersbanden
  • Bedank je Teambegeleiders met de speciale Blauwe Kaart.

Ook HVW is een van de deelnemers aan deze samenwerking en mede-ondertekenaar van het convenant. Wil je binnen HVW meer informatie over het convenant, maar zeker over initiatieven rond Sportiviteit & Respect? Neem dan contact op met ons S&R-team via [email protected]
Bijlage: BvdW20240527SRSamenLustrum10.jpg

terug naar vorige scherm
Quick Links

Agenda
26-6-2024 ISW Sportdag
2-7-2024 bijeenkomst wedstrijdsecretari
4-7-2024 lustrum
5-7-2024 Bitjes happen
Hele agenda
Hoofdsponsoren