info uit TC junioren
21-4-2013  | 

Hierbij wil de Technische Commissie Junioren jullie graag informeren over het traject dat doorlopen wordt naar aanleiding van het selectiebeleid wat op de website is gepubliceerd.

 

In week 17 ontvangt de TC de beoordelingsformulieren van de trainingscoördinator en de lijncoördinatoren om een eerste opzet te maken aan de hand van leeftijd en sterkte. Daarnaast zullen die week ook gesprekken plaatsvinden met de TC senioren en TC jongste jeugd hoe de overgang van de junioren naar de senioren en de jongste jeugd naar de junioren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Het streven is om in week 19 gesprekken met de lijncoördinatoren gevoerd te hebben die op hun beurt weer overleg gepleegd hebben met de huidige coach(es) en trainers(s) om een goed beeld te krijgen van de spelers/ speelsters.

 

Week 20 staat in het teken van verscherpen van de voorlopige teamindeling door middel van de input die verkregen is van de lijncoördinatoren. Mocht er enige twijfel zijn, zal door de TC in combinatie met de lijncoördinator(en) een gesprek aangevraagd worden met de coach(es)/ trainer(s) over desbetreffende speler(s)/ speelster(s).

 

Op 3 juni 2013 worden de voorlopige teamindelingen op de website gepubliceerd. Waar nodig zullen er selectietrainingen georganiseerd worden en streven wij ernaar dat ieder team vanaf week 24, in de nieuwe formatie, de mogelijkheid krijgt om door te trainen tot eind juni.

 

Mocht u nog vragen hebben over dit traject vernemen wij dit graag van u.
 
TC junioren

terug naar vorige scherm
Quick Links

Agenda
8-2-2023 Overleg afvaardiging bestuur
13-2-2023 Overleg afvaardiging bestuur
14-2-2023 Avond John Blankenstein founda
15-2-2023 Overleg HVW Vriendenteam
Hele agenda
Hoofdsponsoren